Cando se utiliza o apóstrofo?

O seu uso é moi limitado na nosa lingua, mais, ás veces, é necesario utilizalo. Imos descubrir cando!

Que é o apóstrofo?

O apóstrofo é un signo gráfico en forma de coma (’) que se emprega nalgunhas linguas para marcar a elisión dunha ou máis vogais nunha palabra.

Cando é necesario empregar o apóstrofo?

O apóstrofo utilízase para:

Contraer as preposicións de e en cando anteceden o título dun libro, película, xornal, revista…

A autora d’ Unha estrela no vento é Ledicia Costas.

Que che pareceu a actuación de Luis Zahera n’ As bestas?

Eliminar fonemas ou sílabas na representación gráfica da lingua oral.

‘ta ben a cousa! (por estar)

D’ aquí en diante (por de)

Elidir fonemas nas composicións poéticas por esixencias da métrica.

E ‘parta d’ai, vella,

déixame pasar!

Oraio da vella

non quixo apartar.

(Cancioneiro da Ribeira de Piquín)

Reproducir apelidos estranxeiro.

Catherine O’Hara gañou un Oscar como mellor actriz.

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer