Fonética

Como rimos en galego?

Depende da lingua que fales, empregamos distintas fórmulas para expresar a risa. No artigo de hoxe imos descubrir como nos temos que rir en galego. Sabes como é?

Como rimos en galego?

Depende da lingua que fales, empregamos distintas fórmulas para expresar a risa. No artigo de hoxe imos descubrir como nos temos que rir en galego. Sabes como é?

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer