Sabes escribir correctamente etc.?

Pos unha coma diante de etc.?

Pois que saibas que en galego iso é incorrecto.

Etcétera é unha locución preposicional latina que significa “e o demais“. Xeralmente escríbese coa abreviatura etc. e non debemos pórlle unha coma diante por tratarse do elemento que pecha unha enumeración

Exemplo:

No Aquarium Finisterrae da Coruña hai quenllas, corvinas, douradas, robalizas etc.

Tamén é redundante e, polo tanto, incorrecto, dicir varias veces seguidas etcétera ou etc., como acontece en “*Descubriron varias curas para o cancro, a sida etc. etc”.

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Todo o que necesitas saber para facer o cacho de San Xoán

O 23 de xuño é unha noite máxica por moitos motivos e unha das tradicións máis estendidas, alén de saltar as cacharelas un número impar de veces, é facer o cacho de San Xoán. Para iso, cómpre recoller unha serie de herbas e metelas nunha talla con auga.

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer