5 palabras que debes saber se pensas facer unha tatuaxe

En galego as palabras rematadas en –axe son femininas. Por iso, dicimos a tatuaxe e non *o tatuaxe.

O mesmo lle acontece a outras palabras como a mensaxe, a aterraxe, a curtometraxe, a fichaxe… Mais toda boa regra sempre ten unha excepción. Todas as palabras rematadas en –axe son femininas, agás traxe, paxe e garaxe que son masculinas.

Dito iso, se estás pensando en faceres unha tatuaxe, tes que coñecer os seguintes termos:

Bosquexo

Debuxo no que se deseñan os trazos esenciais dunha obra.

Ignaro

Estilo de tatuaxes caracterizado por liñas simples, tinta negra predominante, palabras e riscadas. A tendencia xurdiu no mundo dos graffitis.

Puxamán

Técnica de tatuar ancestral que se realiza á man cunha agulla e tinta. Era a técnica utilizada antes de que existisen as máquinas de tatuaxe e moitas artistas seguen empregándoa na actualidade.

Cobertura

Técnica para tapar unha tatuaxe en mal estado ou da que xa estamos cansos. Pódese cubrir o debuxo anterior ou crear un novo a partir do anterior.

Vella escola

Estilo de tatuaxe que xurdiu nos barcos e nos circos dos Estados Unidos. Caracterízase por ter liñas grosas e cores primarias e planas con temáticas baseadas en barcos, rosas, anduriñas e caveiras.

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer