Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Acabar de + infinitivo

Acabar de, rematar de ou terminar de + infinitivo utilízanse para falar de acción que remataron. Por exemplo:

Acabo de ler o xornal.

Rematei de facer os deberes agora mesmiño.

Aínda me quedan 20 anos para terminar de pagar a hipoteca.

Vir de + infinitivo

Vir de + infinitivo expresa o remate recente dunha acción mais con idea de movemento. Por exemplo:

Veño de botar as patacas.

Viña de correr catro quilómetros.

Se a acción non leva implícita esa idea de movemento e só expresa o remate da acción, é un galicismo, é dicir, un calco do francés. Trátase dunha construción incorrecta na nosa lingua que debemos evitar e substituír por perífrases de noso:

*Vénse de aprobar o novo protocolo antiincendios →  Acábase de aprobar o novo protocolo antiincendios

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Todo o que necesitas saber para facer o cacho de San Xoán

O 23 de xuño é unha noite máxica por moitos motivos e unha das tradicións máis estendidas, alén de saltar as cacharelas un número impar de veces, é facer o cacho de San Xoán. Para iso, cómpre recoller unha serie de herbas e metelas nunha talla con auga.

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer