Aprende dunha vez a colocar os pronomes

Unha das cousas máis difíciles á hora de aprender galego é saber colocar os pronomes correctamente. Logo de aprender cando utilizar o Te e o Che, neste artigo ensínoche as regras fundamentais para saber se o pronome átono vai diante ou detrás do verbo.

Cando vai detrás?

A colocación habitual do pronome é que vaia detrás do verbo. Por exemplo:

As meigas…Habelas, hainas!

Tareixa mercoume unha saia. Tívena que devolver porque non era do meu talle.

Cando vai diante?

Como toda boa regra, sempre hai excepcións. A seguir, móstroche os casos onde o pronome debe ir antes do verbo.

Con enunciados negativos

Cando unha frase é negativa, isto é, cando hai un non, nada, nin, ninguén, ningún ou nunca o pronome vai antes.

Non me quixo contar a verdade.

Ninguén a viu.

Nada lle parece ben.

Con enunciados enfáticos

O demo te coma!

Mal raio me parta!

Cos pronomes relativos, interrogativos e exclamativos

A idea que nos propuxeches é moi boa.

Onde o viches?

Non sabes como lle gustou o agasallo!

Cos seguintes pronomes 

Cos pronomes algo, alguén, ambos, bastante, calquera, mesmo, pouco, propio e todo.

Algo me dixo sobre o tema.

Todo o mundo a escoitou berrar desde o balcón.

Calquera lles di que están errados.

Cos seguintes adverbios

Coa maioría dos adverbios o pronome vai antes do verbo. Velaquí algúns: acaso, aínda, algures, até, axiña, bastante, ben, case, demasiado, enseguida, máis, mal, mellor, quizais, seica, sempre etc. O mesmo acontece cos adverbios rematados en -mente.

Bastante lle axudei para o que fixo.

Seica che compraron un coche polo aniversario.

Sempre o vexo lendo o xornal.

Soamente o viu aquela vez.

Coas seguintes conxuncións

Coas conxuncións e locucións conxuntivas que, se, porque, xa que, ou etc.

Dixo que o chamases despois das tres.

Se o fixese ben, seguro que gañaba o premio.

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Veño de ler e acabo de ler significan o mesmo?

Vir de + infinitivo e acabar de + infinitivo son perífrases aspectuais con valor perfectivo, é dicir, son perífrases que se utilizan para falar de accións xa finalizadas. Nalgúns casos poden utilizarse no mesmo contexto, mais non son sinónimas. Moito ollo!

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer